Kung Fu Bunny

Kung Fu Bunny "The Mosquito's Revenge"

 1. Overview
 2. Fact Sheet

Mosquito thinks he's the king of summer. He bites Choy Bao Doggy and wants to fight Kung Fu Bunny. When he tries to attack him, Bunny knocks him out. Now Mosquito wants revenge!

The film

 • Film identity

  Original title: Kung Fu Bunny "The Mosquito's Revenge"

  Directed by: Li ZHIYONG

  Country: China

  Year of production: 2014

  Running time: 07 min 36 s

 • Technique

  Category: TV serie

  Techniques used: animated objects, 2D computer, live action

  Version: Sans dialogue ni commentaire

  Process: Colour

  Target public: Teens, Adults, , Family, Young adults

 • Credits

  Directed by: Li ZHIYONG

  Production: CUC & JJJOY ANIMATION STUDIOS, Mengwei LIU

  Distribution: MILLIMAGES, Roch LENER

  Script: Zhiyong Li

  Graphics: Siyu Liu, Xian He, Wei Ma

  Storyboard: Ning Jiang

  Animation: Yan Liu, Munai J, Mingyang Luo, Wenyu Qin, Jing Zhu, Baizhen Chen

  Camera: Fangxin Tian, Zhe Zhang

  Compositing: Xia Li, Xulong Wang, Sal Wei, Cyrus Liu, Feiyi Chen

  Music: Haowei Guo

  Sound: Shaowei Q